Lidskost

K pacientům přistupujeme lidsky, s respektem a jako k sobě rovným, mluvíme srozumitelně a informujeme o každém našem kroku.

VšeobecnýLékař.cz

Lidskost

K pacientům přistupujeme lidsky,
s respektem a jako k sobě rovným,
mluvíme srozumitelně a informujeme o
každém našem kroku.

K pacientům přistupujeme lidsky,
s respektem a jako k sobě rovným,
mluvíme srozumitelně a informujeme
o každém našem kroku.

VšeobecnýLékař.czVšeobecnýLékař.cz

Srdečnost

U našich lékařů se vždy setkáte s
pochopením a porozuměním,
upřímně se zajímáme o zdraví
všech našich pacientů.

VšeobecnýLékař.cz

Odpovědnost

Odpovědné chování, pečlivost a kontinuálnost patří přirozeně k
základním pilířům naší společnosti.

VšeobecnýLékař.cz

Vzdělání

Neustále se aktivně vzděláváme a
zdokonalujeme se ve svém oboru.
Používáme nejmodernější ověřené
postupy západní medicíny v kombinaci s
celostní medicínou.

VšeobecnýLékař.cz

Osobní přístup

Vzájemná důvěra a osobní přístup
jsou základem, na kterém
stavíme. Vyslechneme vás a doporučíme
léčbu, která vám bude vyhovovat nejlépe.

VšeobecnýLékař.cz

NAŠE SLUŽBY

Praktický lékař
pro dospělé

Poskytujeme celostní péči praktického lékaře pro dospělé, která je založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech.

VÍCE O SLUŽBĚ

Praktický lékař
pro děti a dorost

Zkušený tým pediatrů v našich ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost pečuje od jeho prvních dnů až k prahu dospělosti.

VÍCE O SLUŽBĚ

Lékař pro
domovy seniorů

Domovům seniorů poskytujeme veškeré služby registrujícího praktického lékaře. Naši praktičtí lékaři dojíždí přímo do zařízení domova seniorů.

VÍCE O SLUŽBĚ

Návštěvní služba
sestry v terénu

Domácí zdravotní péče poskytuje pacientům plně odborné a kvalifikované ošetření v domácím prostředí. Návštěvní služba v terénu je pro naše pacienty zdarma.

VÍCE O SLUŽBĚ

Závodní péče

Firmám, podnikům a organizacím zajišťujeme vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců.

VÍCE O SLUŽBĚ

Převzetí vaší ordinace

Hledáte nástupce, který převezme Vaši praxi? Odkoupíme vaši ordinaci a najdeme pro Vás vhodného lékaře, který naváže na Vaši celoživotní práci.

VÍCE O SLUŽBĚ

AKTUALITY

POSLEDNÍ ČLÁNKY