Naše služby

Péče praktického lékaře

Poskytujeme celostní lékařskou péči, která má za cíl nejen odstranění zdravotních obtíží, ale i zlepšení a zkvalitnění pacientova života jako takového.

Lékař pro domovy seniorů

Uvědomujeme si, jak důležitý je pro seniory osobní přístup a citlivá péče známého lékaře. Proto poskytujeme pravidelné návštěvy konkrétního lékaře v domovech seniorů po celé ČR.

Závodní péče

Firmám, podnikům a organizacím zajišťujeme vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců.

Péče praktického lékaře

V příjemném prostředí naší moderně vybavené ordinace nebo tam, kde nás potřebujete, poskytujeme s respektem k Vašim přáním a názorům tyto služby:
 • Léčbu akutních a chronických onemocnění
 • Odběry krve, do tří minut vyhodnocení CRP, měření EKG, krevního cukru a INR (srážlivost krve)
 • Prohlídky a potvrzení k vystavení nejrůznějších průkazů
 • Možnost online objednání nebo rezervace termínu po telefonu
 • Telefonické a e-mailové konzultace k vašim zdravotním potížím a léčebným postupům
 • Domácí péči zkušených zdravotních sester o pacienty s chronickým či akutním onemocněním dle indikace lékaře a potřeb pacienta
 • Pediatrickou ordinaci pro celostní péči o děti a dorost v Praze 10-Vršovicích
 • Homeopatické či aromaterapeutické konzultace
 • Hrazenou péči o nepojištěné osoby
 • Paliativní péči zaměřenou na kvalitu života pacientů s nevyléčitelnou nemocí nebo v terminálním stadiu nemoci.

Lékař pro domovy seniorů

Pro nasmlouvané domovy seniorů zajišťujeme v rámci služeb hrazených zdravotní pojišťovnou tyto služby:
 • Odbornou a citlivou péči přímo v domovech seniorů po celé ČR
 • Podporu zdravotnického personálu domova
 • Indikaci potřeb ošetřovatelské a rehabilitační péče
 • Předepisování kvalitních inkontinenčních pomůcek
 • Každodenní konzultace po telefonu i mimo ordinační hodiny v domově
 • Paliativní péči zaměřenou na kvalitu života pacientů s nevyléčitelnou nemocí nebo v terminálním stadiu nemoci.

Závodní péče

Kromě vstupních prohlídek zaměstnanců provádíme i povinné periodické, mimořádné, výstupní a následné prohlídky, stejně jako dohled na pracovišti a vyhotovení zápisu o něm. Smluvním zaměstnavatelům nabízíme v rámci poskytování závodní lékařské péče:
 • Preventivní prohlídky přímo na pracovišti
 • Hlídání lhůt preventivních prohlídek, dohlídek pracoviště aj.
 • Znalost pracovně právní problematiky a eliminaci rizika pokut plynoucích ze špatných dohlídek, chybně vyplněných formulářů apod.
 • Důkladnou znalost konkrétního pracovního prostředí a podmínek a rizik práce, což je velmi důležité při posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 • Školení první pomoci, kontrolu lékárniček, poradenství a další služby.
Pokud máte zájem o bližší informace či přímo o objednání pracovně–lékařské služby, neváhejte nás kontaktovat. Naše zdravotní sestra Pavlína Pekárková vám ochotně poskytne veškeré bližší informace i po telefonu. Kontakt: tel.:+420 608 881 406, koordinator.zavodnipece@vseobecnylekar.cz

Ordinace

Seznam ordinací

Benešov nad Černou

Brno Bystrc

Čerčany

Černovice

Dolní Bukovsko

Doloplazy

Horní Stropnice

Kaplice

Kácov

Krušovice

Lysice

Mělník

Neratovice

Netvořice

Němčice nad Hanou

Píšť

Praha 3

Praha 8

PL pro děti a dorost, Praha 10

Rožmitál pod Třemšínem

Řevničov

Sázava

Slušovice

Sušice

Štětí

Telč

 • Všeobecný praktický lékař
  Masarykova 330
  588 56 Telč - Podolí
  (Poliklinika Telč, přízemí)
  IČZ: 76734000
 • 608 039 122

Traplice

Turnov

Vrdy – Dolní Bučice

Zlechov

Zruč nad Sázavou

Benešov nad Černou

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Martin Kral

lékař 
Zdravotní sestry

Mgr. Michaela Šuplerová, R.N.

zdravotní sestra 

Martina Tomečková

zdravotní sestra 

Bc. Jindřiška Skalová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Brno Bystrc

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Zuzana Holášková

lékař 

MUDr. Libor Konečný

lékař 

MUDr. Hana Šimonová

lékař 
Zdravotní sestry

Simona Staňková

Zdravotní sestra 

Lenka Navrátilová

Regionální vrchní sestra pro sever Moravy 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Čerčany

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Martina Kundrátová

lékař 

MUDr. Bořek Mikuláš

lékař 

MUDr. Jana Louženská

lékař 
Zdravotní sestry

Zuzana Šachová

zdravotní sestra 

Michaela Gubišová

zdravotní sestra 

Petra Vonásková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Černovice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Kateřina Rubáčková

lékař 
Zdravotní sestry

Jitka Štěpánová, DiS.

zdravotní sestra 

Andrea Pravdová, DiS.

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Dolní Bukovsko

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Jindřich Cícha

lékař 

MUDr. Kateřina Rubáčková

lékař 

MUDr. Daniela Obrová

 
Zdravotní sestry

Bc. Pavlína Kovaříková

zdravotní sestra 

Mgr. Marcela Filipová

Regionální vrchní sestra pro Jihovýchod a Jihozápad 

Eva Michalová, DiS.

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Doloplazy

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Radka Červenková

lékař 

MUDr. Tomáš Ambroz

lékař 

MUDr. Stanislav Masný

lékař 
Zdravotní sestry

Bc. Dagmar Vránová, DiS.

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Horní Stropnice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Martin Kral

lékař 
Zdravotní sestry

Martina Tomečková

zdravotní sestra 

Mgr. Michaela Šuplerová, R.N.

zdravotní sestra 

Bc. Jindřiška Skalová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Kaplice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Libor Hlavatý

lékař 

MUDr. Karel Benda

lékař 
Zdravotní sestry

Bc. Jindřiška Skalová

zdravotní sestra 

Kristýna Endlová

zdravotní sestra 

Mgr. Michaela Šuplerová, R.N.

zdravotní sestra 

Sandra Moťková

zdravotní sestra 

Lenka Dürnfelderová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Kácov

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Anna Kajzlerová

lékař 

MUDr. Jan Křivský

lékař 

MUDr. Zuzana Kudlová

lékař 
Zdravotní sestry

Petra Roháčková

zdravotní sestra 

Miroslava Voňavková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Krušovice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Igor Gurjev

lékař 

MUDr. Jiřina Kostová

lékař 
Zdravotní sestry

Nikola Ledvinková

zdravotní sestra 

Martina Vaitová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Lysice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Tereza Hlaváčková

lékař 

MUDr. Zuzana Holášková

lékař 
Zdravotní sestry

Alice Kozlová

zdravotní sestra 

Jana Kovářová

zdravotní sestra - domácí péče 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Mělník

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Andrea Burdová

zástupce primáře 

MUDr. Hana Zástěrová

lékař 

MUDr. Jana Jírová

lékař 

MUDr. Petr Hartl

lékař 
Zdravotní sestry

Kristýna Fořtová

zdravotní sestra 

Klára Joachimsthálová

zdravotní sestra 

Alena Zajíčková

zdravotní sestra 

Lenka Mrázová

zdravotní sestra 

Jana Hodanová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Neratovice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Hana Pávková

lékař 

MUDr. Richard Fajt

lékař 

MUDr. Eliška Macounová

lékař 
Zdravotní sestry

Bc. Dana Křižanová

zdravotní sestra 

Kateřina Honzátková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Netvořice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Martina Kundrátová

lékař 

MUDr. Bořek Mikuláš

lékař 

MUDr. Jana Louženská

lékař 
Zdravotní sestry

Zuzana Šachová

zdravotní sestra 

Michaela Gubišová

zdravotní sestra 

Petra Vonásková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Němčice nad Hanou

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Tomáš Ambroz

lékař 

MUDr. Radka Červenková

lékař 

MUDr. Stanislav Masný

lékař 
Zdravotní sestry

Hana Černá

zdravotní sestra 

Mgr. Martin Holub

zdravotní bratr 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Píšť

Kontakt
Vaši lékaři

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

MUDr. Eva Filipová

lékař 
Zdravotní sestry

Hana Heisigová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Praha 3

Kontakt
Vaši lékaři

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

MUDr. Martina Pauli

lékař 

MUDr. Jitka Blábolilová

lékař 

MUDr. Jitka Nováková

lékař 
Zdravotní sestry

Bc. Jana Trojanová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Praha 8

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Ladislava Buková

lékař 

MUDr. Milan Hrubý

Vedoucí lékař pro domovy seniorů 

MUDr. Eva Sváčková

lékař 

MUDr. Elena Marková

lékař 
Zdravotní sestry

Bc. Klára Lakatošová

zdravotní sestra 

Linda Vajglová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

PL pro děti a dorost, Praha 10

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Martina Matulová

lékař 
Zdravotní sestry

Jana Muchová

zdravotní sestra 

Martina Kučerová, DiS.

zdravotní sestra, nutriční terapeutka, laktační poradkyně 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Rožmitál pod Třemšínem

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Igor Gurjev

lékař 

MUDr. Stanislav Masný

lékař 

MUDr. Jiřina Kostová

lékař 
Zdravotní sestry

Petra Hufová

zdravotní sestra 

Petra Drechslerová

zdravotní sestra 

Radka Paterová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Řevničov

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Jiřina Kostová

lékař 

MUDr. Igor Gurjev

lékař 
Zdravotní sestry

Nikola Ledvinková

zdravotní sestra 

Martina Vaitová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Sázava

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Zuzana Kudlová

lékař 

MUDr. Jan Křivský

lékař 
Zdravotní sestry

Miroslava Voňavková

zdravotní sestra 

Petra Hradecká, DiS.

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Slušovice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Kateřina Krošláková

lékař 

MUDr. Ivan Hutař

lékař 
Zdravotní sestry

Tereza Sohlichová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Sušice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Kateřina Kehárová

lékař 

MUDr. Stanislav Masný

lékař 

MUDr. Milan Nachtigall

lékař 
Zdravotní sestry

Andrea Žídková

zdravotní sestra 

Marie Rohanová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Štětí

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Jitka Nováková

lékař 

MUDr. Pavlína Vnenčáková

lékař 

MUDr. Klára Mrázová

lékař 
Zdravotní sestry

Kamila Špičková

zdravotní sestra 

Veronika Kochová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Telč

Kontakt
 • Všeobecný praktický lékař
  Masarykova 330
  588 56 Telč - Podolí
  (Poliklinika Telč, přízemí)
  IČZ: 76734000
 • 608 039 122
 • praktik.telc@vseobecnylekar.cz
Vaši lékaři

MUDr. Monika Vohradníková

lékař 

MUDr. Arnošt Staněk

lékař 
Zdravotní sestry

Blanka Faitlová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Traplice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Aneta Lišková

lékař 

MUDr. Ivan Hutař

lékař 
Zdravotní sestry

Lucie Runtáková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Turnov

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Eliška Macounová

lékař 

MUDr. Hana Pávková

lékař 
Zdravotní sestry

Lenka Votýpková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Vrdy – Dolní Bučice

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Bořek Mikuláš

lékař 
Zdravotní sestry

Jana Němcová

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Zlechov

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Aneta Lišková

lékař 

MUDr. Ivan Hutař

lékař 
Zdravotní sestry

Martina Buchtíková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 

Zruč nad Sázavou

Kontakt
Vaši lékaři

MUDr. Josef Nádvorník

Lékař 

MUDr. Milan Hrubý

Vedoucí lékař pro domovy seniorů 

MUDr. Tomáš Jiran

lékař 
Zdravotní sestry

Dana Starová

zdravotní sestra 

Jaroslava Jelínková

zdravotní sestra 
Primář pracoviště

prim. MUDr. Olga Janovská

jednatelka a primářka primární péče 
Hledat ordinaci
Vyhledat
Hledat lékaře
Vyhledat

Osobní přístup

Vyslechneme vás a doporučíme léčbu, která vám bude vyhovovat nejlépe. Někomu předepíšeme léky, jinému bylinky a dalšímu doporučíme změnu životních návyků. Vždy hledáme příčinu potíží a neřešíme jen příznaky.

Šetrná léčba

Kromě klasických postupů používáme i alternativní metody jako např. přírodní medicínu, aromaterapii či homeopatii. Pracujeme s psychosomatikou a vyznáváme principy celostní medicíny.

Bezplatná péče

Co je pro jiné nadstandard, je pro nás samozřejmostí. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a naše péče je pro vás proto zdarma. Studentům a důchodcům většinou neúčtujeme ani mimořádné poplatky.

Ceník nadstandardních služeb

Naprostá většina našich služeb je pro vás zdarma. Platíte jen za drobné, nadstandardní úkony.

O nás

Jsme přesvědčeni, že kvalitní lékařskou péči s osobním přístupem a respektem k názorům a přáním pacienta, si zaslouží každý. Proto budujeme síť ordinací, v kterých právě takovou péči svého rodinného lékaře najdete.

 

Každý člověk potřebuje k uzdravení něco jiného. 

Všichni naši lékaři si zakládají na osobním přístupu ke svým pacientům. Vzájemná důvěra a celostní přístup jsou proto základem, na kterém stavíme. V každé naší ordinací ordinují dva lékaři, kteří se pravidelně střídají a v případě potřeby zastupují. Můžete si tedy vybrat, který z lékařských nebo lidských přístupů Vám vyhovuje více.

CRP, INR, EKG – pro nás standard. 

V příjemném a klidném prostředí ordinace vybavené nejmodernějšími diagnostickými přístroji Vám bez příplatků poskytneme péči, která je jinde považována za nadstandardní. CRP, INR, EKG máme přímo v ordinaci, výsledky vidíme hned.

Jde to i jinak! 

Kromě kvalifikované odborné péče v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé, nabízíme i některé alternativní metody (např. aromaterapii či homeopatii). Oceňujeme, když se pacient ptá a pokládáme za samozřejmé s ním o jeho léčbě diskutovat.

Objednejte se on-line

Abychom vám ušetřili čas strávený v čekárně, rádi vás objednáme na konkrétní termín dle vašich možností. Objednávací formulář naleznete na těchto stránkách. Máte-li ale akutní potíže, ošetříme vás samozřejmě ještě dnes.

Hledáte závodního lékaře?  nebo Lékaře pro domov seniorů?
Uzavíráme smlouvy na závodní péči. Majitelům firem vše vysvětlíme, rádi také poradíme a vše zařídíme. Též zajišťujeme lékařskou péči konkrétního lékaře pro klienty domovů seniorů po celé České republice.

Registrujeme nové pacienty všech pojišťoven. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li se registrovat, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. Přijímáme nové pacienty. Zajímáte nás Vy, ne Vaše kartička pojištěnce. Proto spolupracujeme se všemi pojišťovnami, a Vy se nemusíte bát žádných komplikací, pokud byste se rozhodli svou pojišťovnu změnit. 

Jsme akreditované pracoviště, což, mimo jiné, znamená, že se  naši lékaři vzdělávají v systému celoživotního vzdělávání. Poskytovaná péče je díky tomu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru.

Napsali o nás

Výběr článků z médií o Všeobecném lékaři.
Zobrazit odkazy
V Kaplici si oddychli: Přibyli jim lékaři (Českokrumlovský deník) Zobrazit odkaz
Život lékaře na venkově je krásný (Medical Tribune) Zobrazit odkaz
Jihočeská obec byla bez lékaře. Teď slavnostně přivítala doktora z Košic (www.idnes.cz) Zobrazit odkaz
Kde chybějí lékaři (Česká televize) Zobrazit odkaz
Nedostatek lékařů v pohraničí (Události v regionech Česká televize) Zobrazit odkaz
Venkovské ordinace pomáhá obsazovat lékaři soukromá firma (Český rozhlas České Budějovice) Zobrazit odkaz
Nová ordinace v Řevničově otevřena (Týdeník Raport) Zobrazit odkaz
My bychom tu ordinaci tedy vzali. Telč zázrakem našla nového lékaře (Idnes.cz) Zobrazit odkaz
Nová ordinace Všeobecného lékaře v Dolním Bukovsku (Bukovský zpravodaj) Zobrazit odkaz
Lékařka objedná i on-line, Řevničov (Týdeník Raport) Zobrazit odkaz
Reportáž z rozhlasu Zobrazit odkaz
Nového lékaře sháněli dva roky. I když nabízeli statisíce nebo byt (MF DNES) Zobrazit odkaz
Zemřela oblíbená dětská lékařka Anna Nogová (Litoměřický deník) Zobrazit odkaz
Černovičtí už mají doktorku, ordinaci otevře koncem srpna (Pelhřimovský deník) Zobrazit odkaz

Kontakt

 • +420 770 112 211
 • vseobecnylekar@vseobecnylekar.cz
 • Litevská 8, 100 00 Praha 10

  KORESPONDENČNÍ ADRESA:
  G8 OPEN s.r.o.
  Dobrovodská 2054/53a, 370 06 České Budějovice

  FAKTURAČNÍ ADRESY:
  Všeobecný lékař s.r.o.
  1. máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 29150043
  (ordinace Mělník, Řevničov, Krušovice, Sušice, Neratovice, Turnov)

  G8 OPEN s.r.o.
  1. máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 24809781
  (ordinace Čerčany, Netvořice, Černovice, Praha 8, Praha 10, Dolní Bukovsko, Horní Stropnice, Benešov nad Černou, Rožmitál pod Třemšínem, Kaplice, Sázava)

  Všeobecný lékař Brno s.r.o.
  1. Máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 29367484
  (ordinace Brno Bystrc, Traplice, Zlechov, Lysice, Němčice nad Hanou, Píšť)

  Všeobecný lékař Ústecko s.r.o.
  1. Máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 03758362
  (ordinace Štětí)

  Všeobecný lékař Posázaví s.r.o.
  1. máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 03612678
  (ordinace Zruč nad Sázavou, Kácov, Vrdy u Čáslavi)

  Všeobecný lékař Prevent s.r.o.
  1. máje 67, 281 63 Kozojedy
  IČO: 08617368
  (ordinace Telč)
Adresy jednotlivých ordinací
Využijte možnosti objednat se online a zajistěte si přesný termín pro vaše ošetření.
Objednat termín
Chatujte s námi on-line a vyřešte svůj problém rychle a jednoduše.
On-line poradna
Chcete u nás pracovat? Podívejte se na nabídku volných míst u Všeobecného lékaře.
Kariéra
0
Connecting
Čekejte prosím...
Poslat zprávu

Omlouváme se, ale jsme teď offline. Můžete nám zanechat zprávu.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Přihlásit

Napište nám online a vyřešíme spolu váš problém.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Jsme online!
Zpětná vazba

Zpětná vazba je pro nás důležitá, dejte nám vědět.

Jak hodnotíte průběh chatu?