1. Konference praktické geriatrické péče

1. ROČNÍK PRAKTICKÉ GERIATRICKÉ PÉČE JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI ANEB JAK JSME ROZTANČILI JIHLAVU

Na konci září (22. – 23. 9. 2021) proběhl v Hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy historicky první ročník konference praktické geriatrické péče, pořádaný společností VŠEOBECNÝ LÉKAŘ. Akce byla určená pro zdravotnické pracovníky domovů pro seniory a domovů sociálních služeb. Ačkoliv to zprvu vypadalo na komorní akci s několika desítkami účastníků, nakonec po závěrečném obědě odjíždělo z jihlavského hotelu více než 100 nadšených účastníků a vystavovatelů.

Podpora odborného vzdělávání je jednou z hlavních hodnot společnosti VŠEOBECNÝ LÉKAŘ. A právě z této hodnoty vznikla myšlenka uspořádat odbornou konferenci, tentokrát v oblasti praktické geriatrie. Že byla cílená především na zdravotníky z domovů pro seniory není náhoda. Uplynulé období epidemie covid-19 nám opět více než jasně ukázalo, že kvalitní geriatrická péče a prevence jsou u seniorů klíčové pro mírný průběhu akutních onemocnění, a že je tedy více než žádoucí vytvářet pro toto téma prostor k odborné diskuzi. Zároveň měla akce představovat jakousi “odměnu” a společenské setkání pro pracovníky domovů pro seniory a domovů sociálních služeb, jejichž pracovní výkony v uplynulém nesnadném období byly více než obdivuhodné.

V rámci odborných témat byla probrána problematika paliativní a hospicové péče (MUDr. Regina Slámová), péče o chronické rány (Mgr. Eva Brtníková), diabetes mellitus (MUDr. Jiří Kornoušek), výživa chronicky nemocných (MUDr. Milan Hrubý) a vykazování s kódem 06613 (Bc. Markéta Horesh, DiS. & Bc. Ivana Hánělová, DiS.). V roli přednášejících se představila i naše manažerka oddělení úhrad Ing .Lucie Budínová s přednáškou o předepisování rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek a technický ředitel Mgr. Jiří Grauer s odlehčenější prezentací plnou krásných fotek a parádních tipů na dovolenou a relax zdravotníků. A chybět nesmělo samozřejmě ani představení činnosti Všeobecného lékaře v domovech seniorů, kterého se ujal pan Jaroslav Veselý, DiS. Oživení dvoudenního bloku přednášek představovala i praktická ukázka meditace pomocí barevného spektra jako způsobu relaxace zdravotníků. Tato vsuvka, vedená paní primářkou MUDr. Olgou Janovskou, byla všemi účastníky přijata s nadšením. Organizační tým zaměstnanců Všeobecného lékaře pod taktovou Soni Neuhortové neponechal v rámci příprav konference nic náhodě. Za zmínku stojí například pravidelné zasílání organizačních pokynů před začátkem konference, precizní registrační proces, sestavení kvalitního odborného programu, gurmánský výběr jídla, technické zázemí, zajištění sponzorů a výstavy, navigační systém či jednotný vizuální styl celé konference, včetně jednotících růžových šátků ležérně uvázaných kolem krků všech členů organizačního týmu. To vše přispělo k přátelské atmosféře prolínající se celou dobou konání konference, která vygradovala v rámci společenského večera první den konání akce, kdy se tančilo až do pozdních nočních hodin.

Jako jeden z hlavních přínosů celé konference hodnotili účastníci skutečnost, že obsah přednášek byl cílen přímo pro sestry a zdravotnické pracovníky domovů a nabyté poznatky tak budou skutečně moci okamžitě využít v praxi. Shodou okolností jsem se zrovna v den, kdy píšu tento článek, vrátila do Jihlavy na “místo činu” odprezentovat činnost Všeobecného lékaře na konferenci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jejímž je naše společnost partnerem. Mimo jiné jsem se v rámci svého vstupu zmínila i o naší konferenci. A čilý zájem, který tento referát vyvolal, mě jen usvědčil v tom, že si snad můžeme dovolit tvrdit, že první ročník konference praktické geriatrické péče nebyl ani zdaleka posledním! 🙂

 

PROGRAM KONFERENCE ZDE