4. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Janovská
Datum: 15.-16. listopadu 2019
Místo: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
Organizátor: Ing. Tomáš Janovský, Všeobecný lékař s.r.o.
Kontakt: Adéla Michlová, tel. 608 493 080
konference@vseobecnylekar.cz

Program naleznete zde:

KONFERENCE program HOSTE