3. Konference praktické geriatrické péče

Program 3. konference praktické geriatrické péče byl sestaven speciálně pro zdravotnický personál v domovech seniorů, alzheimercentrech a domovech se speciálním režimem, nabídli jsme Vám přednášky na aktuální a zajímavá témata. 

Program konference najdete ZDE

Datum: 21. – 22. 9. 2023

Místo: Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Organizátor: Všeobecný lékař s.r.o.

Kontakt: konferenceds@vseobecnylekar.cz

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

Essity logo

OHLÉDNUTÍ ZA 3. KONFERENCÍ PRAKTICKÉ GERIATRICKÉ PÉČE

Když jsme v roce 2021 pořádali první konferenci geriatrické péče ve výrazně menším prostoru v Jihlavě, netušili jsme, že letos v září budeme o tolik dál. Tehdy byla účast méně než poloviční a spolupracovali jsme se 45 domovy seniorů. Věříme, že oba minulé ročníky konferencí se svým smysluplným obsahem a také naše systematická práce s domovy seniorů přispěly k současnému stavu, kdy jsme se potkali v hotelu Krystal v počtu dvou set účastníků z celé České republiky. Ostatně naše spolupráce se seniorskými zařízeními je aktuálně již více než dvojnásobná.

Témata našich přednášejících byla připravena tak, aby zúčastněným sestrám a zdravotnickým pracovníkům poskytnuté informace přinesly co nejvíce užitku při aplikování do praxe. Prvními přednášejícími byla dvojice našich vedoucích lékařů pro DS. MUDr. Marina Mazanko a MUDr. Jiří Nakládal zasvěceně hovořili o akutních stavech v zařízeních sociálních služeb. Velmi detailní a názornou přednáškou Péče o chronické rány vyvolala magistra Eva Brtníková zajímavou diskusi s posluchači v aule. Časově nejnáročnější přednášku se smrští následných dotazů přednesl Mgr. Alois Macek ze společnosti Disceda s.r.o. Jeho dvouhodinová přednáška na téma Problematika odbornosti všeobecné sestry v DS byla doslova nabitá důležitými informacemi a vyvolala řadu reakcí a otázek, které pan magistr ještě další desítky minut zodpovídal v soukromých rozhovorech.
Čtvrteční blok završila přednáška Syndrom pomocníka. Téma, které by rezonovalo nejen u pracovníků sociálních služeb, ale i v jiných asistenčních profesích či sociálních skupinách. Poutavě a citlivě pojatá problematika sebeobětování, vyhoření, neschopnosti vyjádřit vlastní pocity a potřeby zazněla z úst PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD.

Všechny tři páteční přednášky byly připraveny osobnostmi naší společnosti. Prim. MUDr. Olga Janovská a hlavní sestra pro DS, Mgr. Kateřina Provazníková hovořily na téma sestry v DS. Zástupce primáře ve společnosti Všeobecný lékař a zároveň velmi zkušený lékař z ordinací VPL i seniorských zařízení MUDr. Jiří Kornoušek podrobně zpracoval problematiku krevního tlaku u geriatrických pacientů. Poslední přednáška byla pro většinu účastníků možná nejvíce překvapující. Tým vedoucí lékařky pro telemedicínu MUDr. Elišky Šťastné připravil simulované vyšetření pacienta metodami, které naše společnost již více než 9 měsíců využívá v síti našich ordinací praktických lékařů pro dospělé. Rozšíření tohoto typu vyšetření v seniorských zařízeních právě připravujeme.

Společenský večer byl prostorem pro neformální setkávání většiny zúčastněných a již průběžné ohlasy nám daly pozitivní zpětnou vazbu, že si ho všichni opravdu užili.
Děkujeme všem účastníkům konference a těšíme se na setkání s Vámi v roce 2024 na další, již 4.konferenci praktické geriatrické péče.

Mgr. Jiří Grauer, průvodce konferencí

FOTOGALERIE

Registrace účastníků

Přednášející a účastníci konference

Cofeebreak – setkání při pauzách mezi přednáškami

Prostor pro prezentaci partnerů, Všeobecného lékaře a Nadačního fondu Gratia

Společenský večer