Přehled workshopů – interní

PŘEHLED WORKSHOPŮ NA 6. LÉKAŘSKÉ KONFERENCI – MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ

 Tato přihlašovací tabulka je určena výhradně pro zaměstnance společnosti Všeobecný lékař

 

 Poruchy růstu a puberty v ordinaci PLDD 

 (přednášející – Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.) 

 pátek 2.6. / 9:30 – 10:30 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 Možnosti práce s úzkostí a sebepoškozováním v ambulanci pediatra 

 (přednášející  Mgr. Michal Kniha)

 pátek 2.6. / 10:30 – 11:30 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 Naši lékaři v sociálních zařízeních 

 (přednášející – Bc. David Mrva, vedoucí lékaři DS: MUDr. Marina Mazanko a MUDr. Jiří Nakládal)

 pátek 2.6. / 11:35 – 12:30 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 Telemedicína 

 (Pavlína Pekárková DiS., Bc. Matyáš Mrva)

 pátek 2.6. / 13:00 – 14:00 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 sobota 3.6. / 10:35 – 11:35 / sál “Ostrava”

PŘIHLÁSIT SE

 Jak zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu a klientů za stále se zvyšující agresivity pacientů a jejich doprovodu 

 (přednášející – Veronika Fáberová, jednatelka společnosti Doverville, s.r.o. a její tým)

 pátek 2.6. / 9:30 – 11:10 / sál “Ostrava”

PŘIHLÁSIT SE

 pátek 2.6. / 14:10 – 15:50 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 Školení Kardiopulmonální resuscitace – KPR 

 (přednášející – MUDr. Anna Kajzlerová, Jaroslav Veselý DiS. – ARO Mělník)

 pátek 2.6. / 11:15 – 12:15 / sál “Ostrava” 

PŘIHLÁSIT SE

 pátek 2.6. / 13:00 – 14:00 / sál “Ostrava”

PŘIHLÁSIT SE

 sobota 3.6. / 10:35 – 11:35 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 sobota 3.6. /  11:40 – 12:35 / sál “Ostrava”

PŘIHLÁSIT SE

 Šití ran 

 (přednášející – MUDr. Jiří Kornoušek)

 sobota 3.6. / 11:40 – 12:35 / sál “Plzeň”

PŘIHLÁSIT SE

 Centrum Anabell – dobrá praxe multidisciplinárního přístupu v péči o klienty s poruchou příjmu potravy 

 (Bc. Kateřina Sloviaková DiS., Mgr. Alena Teofil)

 pátek 2.6. / 14:05 – 16:00 / sál “Ostrava”

PŘIHLÁSIT SE