Organizační informace – podezření na COVID-19

Objevily se u Vás příznaky onemocnění COVID-19? Nevíte, jak se máte zachovat pokud byl někdo z Vašich blízkých pozitivně testován? Využijte naši speciální COVID-19 infolinku, kde Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Případně můžete zkusit najít odpověď na Vaši otázku v souhrnu nejčastějších dotazů našich pacientů níže.

Upozorňujeme, že odpovědi níže uvedené nenahrazují individuální lékařskou konzultaci! Jedná se o odpovědi čistě orientační. Váš individuální zdravotní stav může posoudit pouze ošetřující lékař.

Doporučené postupy / skóre včasného varování

– teplota ≥ 37,3°C

– suchý kašel

– dušnost

– únava, malátnost

– bolest hlavy

– průjem, zvracení

– ztráta chuti a čichu

Posuďte, zda máte některý či více z následujících příznaků, které patří mezi hlavní příznaky COVID-19:

 • dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
 • horečka trvající déle než tři dny
 • suchý kašel

O COVID-19 se může jednat, pokud máte jeden, dva či všechny tři výše uvedené příznaky. O COVID-19 se však může jednat i pokud nemáte žádný z výše uvedených příznaku, ale máte pouze příznaky přidružené (např. silnou bolest hlavy, ztráta čichu atp).

Jestliže máte horečku, která trvá již 3 dny nebo máte suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.

Jestliže příznaky 3. den ustupují, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a v případě zhoršení ihned kontaktujte svého praktického lékaře.

Jestliže trpíte těžkou dušností (=špatně se Vám dýchá) či se jedná o jiné život ohrožující stavy, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Jestliže máte zcela jiné zdravotní obtíže nesouvisející s COVID-19, kontaktuje svého lékaře, který dál určí postup léčby (nejprve telefonicky, v případě potřeby lékař následně doporučí návštěvu ordinace).

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o tzv. rizikový kontakt. Pokud jste byl/a v kontaktu s osobou s COVID-19 bez respirátoru třídy FFP2 na vzdálenost menší než 2 metry po dobu více než 15 minut, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu. Pokud máte příznaky COVID-19, taktéž kontaktujte svého lékaře.

KARANTÉNA:

 • vztahuje se na osoby, které byly v kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní, ale zatím jsou klinicky

zdravé a nemoc u nich nebyla potvrzena

 • je ze zákona povinná
 • během karantény je třeba:
 • zůstat doma
 • sledovat svůj zdravotní stav – při výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19

kontaktovat svého praktického lékaře

 • důsledně dezinfikovat společné prostory v domácnosti
 • je nařízen test 5.-7. den po posledním kontaktu s nakaženým, máte-li příznaky infekce ihned
 • doba trvání: minimálně 10 dní v případě negativního testu PCR, v případě nemožnosti provést test do 10. dne 14 dní – počítá se ode dne posledního kontaktu s nakaženým
 • karanténa a společná domácnost: v případě výskytu infekce ve společné domácnosti se karanténa počítá ode dne pozitivního testu nakažené osoby v domácnosti

IZOLACE:

 • vztahuje se na osoby COVID-19 pozitivní a osoby mající klinické příznaky onemocnění COVID-19
 • zůstaňte doma, vylučte jakékoliv kontakty, je-li to možné
 • doba izolace je minimálně 10 dnů ode dne odběru pozitivního testu, v době ukončení musíte být

minimálně 3 dny bez příznaků nemoci

 • během izolace prosím:
 • zůstaňte výhradně doma či v určeném prostoru, optimálně ve vyhrazené a přiměřeně větrané

místnosti, pokud možno s vlastním sociálním zařízením, ve společných prostorách používat

roušku

 • sledujte svůj zdravotní stav – při jakémkoliv zhoršení zdravotního stavu kontaktujte svého

praktického lékaře, při akutním zhoršení stavu a ohrožení života aktivovat záchrannou službu

 • důsledně dezinfikujte společné prostory v domácnosti, koupelnu používejte jako poslední
 • používejte vlastní ručníky, kuchyňské nádobí, sklenice, ložní prádlo a jiné domácí potřeby

běžně sdílené v domácnosti

 • využívejte distančních forem komunikace s lidmi, objednávání potravin aj.

Zdroj: www.svl.cz/informace-pro-pacienty

 1. Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

 1. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

 1. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 1. Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

 1. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

 1. Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

 1. Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

 1. Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

 1. Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

 1. Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

 1. Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

 1. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .

Zdroj: koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Další rady pro správnou péči o zdraví během karantény popisuje vedoucí lékař společnosti Všeobecný lékař.cz prim. MUDr. Olga Janovská ve videu níže:

Nepatří mezi často popisované příznaky, ale součástí být může, a je nutno aktuální zdravotní stav konzultovat s ošetřujícím lékařem, který rozhodne, zda se nejedná o jiné akutní onemocnění.

Pokud se u Vás projeví náhlá ztráta čichu (řádově ve dnech), která není spojena s jinými onemocněními (rýma s nosní neprůchodností, polypy, zánět dutin apod.), věnujte tomuto příznaku pozornost a kontaktujte svého praktického lékaře, který posoudí další postup.

Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami a nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu.

Prostudujte si pravidla pro návštěvu odběrových míst zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/letak-pravidla-pri-navsteve-OM-v1.jpg

Ano, pacient by měl svého praktického lékaře informovat vždy. Kontaktujte tedy praktického lékaře, u kterého jste registrován/a.

Ano. 5-7 den po pozitivním testu manžela byste měla jít také na test. Volejte svého praktického lékaře, který Vám vystaví žádanku.

Volejte svého lékaře, ten posoudí Vaše potíže i případnou nutnost absolvovat další test, velmi pravděpodobně Vás nechá nadále v karanténě, tj prodlouží Vám pracovní neschopnost.

Ano, musíte být v karanténě. Pokud by manželův test vyšel pozitivní, musíte Vy sama 5-7 den od jeho pozitivního testu jít na test.

Ano, volejte svého praktického lékaře, neschopenku Vám prodlouží. Uschopněn budete až poté, co budete 3 dny bez příznaků.

Ne, musíte zůstat v izolaci 10 dní. Pokud se Vám žádné příznaky neobjeví, po 10 dnech je Vaše izolace ukončena.

Elektronické dokumenty v souvislosti v epidemií COVID-19

E- neschopenka

Pracovní neschopnost vystavuje ošetřující lékař elektronicky (možno i distančně bez nutnosti návštěvy ordinace). Pracovní neschopnost vede lékař, který Vás pro daný problém léčí. Neschopenku nevystavuje pouze záchranka a pohotovost, jinak je každý lékař ze zákona povinen pracovní neschopnost vystavit, tzn. ortoped, chirurg, gynekolog, psychiatr apod. a neměl by tuto odpovědnost delegovat na praktického lékaře.

Ke správnému vystavení je nutné sdělit: IČO zaměstnavatele, pozice v zaměstnání, místo pobytu nemocného a datum, od kdy neschopenku potřebujete. Je možné ji vystavit maximálně 3 dny zpětně.

E-Recepty

E-recept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě, má přidělen kód z písmen a čísel. Kód s e-receptem může být pacientovi doručen sms na jakýkoliv mobilní telefon (není nutný chytrý telefon) nebo formou emailu. Pacient si může vyzvednout recept i bez tohoto kódu pouze s číslem pojištěnce a občanským průkazem V ideálním případě vystavuje recepty lékař, který pacienta pro diagnózu léčí. Může se stát, že lék, který Vám předepisuje specialista, praktický lékař nemůže předepsat (např. inzulin, některé léky na cukrovku, léky na onemocnění prostaty atd.)

Žádanka na testování COVID

Žádanku na testování onemocnění covid vystavuje praktický lékař nebo hygienická stanice elektronicky a odesílá do centrálního registru. Pacient nepotřebuje mít žádanku v ruce a v jakémkoliv odběrném místě v ČR se prokáže pouze kartičkou pojištěnce.

Seznam odběrových míst s kontakty je zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center

Na odběry je ve většině případů vhodné se předem objednat. Žádanka na test není vyžadována u samoplátců, není tedy potřeba žádat praktického lékaře o její vystavení.

Zdroj: www.svl.cz/informace-pro-pacienty