Provoz ordinací pro pacienty

Naši lékaři jsou Vám i nadále plně k dispozici. Pravidelně monitorujeme stav našich covid pozitivních pacientů, abychom včas zasáhli v případě zhoršení pacientova zdravotního stavu. Vedle toho ale rozhodně neomezujeme ani na léčbu ostatních chorob a zdravotních obtíží! Prosím, nezanedbávejte ani Vy péči o své zdraví a nebojte se nás v případě potřeby navštívit! Naše ordinace jsou čisté, dezinfikované a náš zdravotnický personál nosí všechny potřebné ochranné pomůcky.

Abychom byli schopni zachovat plynulý chod ordinací bez ohrožení Vašeho zdraví i zdraví našich lékařů a sester, prosíme Vás o důsledné dodržování následujících bezpečnostních opatření:

  • Před příchodem do ordinace se VŽDY objednávejte! A to i v případě akutních potíží.

Pokud se u Vás nečekaně objeví akutní potíže, neprodleně kontaktujte ordinaci a sestra Vás vyzve k příchodu na konkrétní čas. Nemusíte se obávat, dostane se na Vás. Toto opatření platí pouze z důvodu minimalizace počtu osob v ordinaci. Chráníme tak Vaše zdraví i zdraví našeho zdravotnického personálu.

  • Výše uvedené opatření platí tím důrazněji pro respirační onemocnění nebo při podezření na onemocnění COVID-19!

Prosíme, v případě příznaků COVID-19 nebo respiračního onemocnění nechoďte přímo do ordinace, ale kontaktujte svého lékaře telefonicky! Lékař s Vámi probere Vaše příznaky a podle toho určí další postup (test na covid pozitivitu / domácí léčbu / nutnost návštěvy zdravotníka / nutnost hospitalizace / a jiné).

  • Do prostoru ordinace a čekárny vstupujte prosím výhradně s rouškou nebo respirátorem.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní opatření a pomáháte tak chránit zdraví nás všech!