Aktuální informace PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Ohledně epidemie COVID-19

V našich ordinacích se v těchto dnech objevila řada neohlášených kontrol ze strany VZP, což v současné pandemické situaci považujeme za epidemiologicky nevhodné, neadekvátní a neetické. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli odeslat otevřený dopis VZP, který níže zveřejňujeme: Otevřený dopis – adresovaný centrále VZP

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

  • Tlačítkem “ANO” Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
  • Tlačítkem “ANO” Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.