Podpora lékařů

JAK PODPORUJEME NAŠE LÉKAŘE

 

Činností lékaře by měla být především léčba pacientů a starost o jejich zdraví. Aby se naši lékaři mohli soustředit právě na tyto aspekty své práce, snažíme se jim, kromě standardních zaměstnaneckých benefitů, poskytovat širší podporu a pomoc.

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

S vedením praxe je spojena nemalá administrativní práce. Je potřeba se orientovat v problematice BOZP, pravidelně kontrolovat certifikace ambulantních přístrojů, zajišťovat správnou likvidaci odpadů, měsíční vykazování péče pojišťovnám a celá řada dalších nelékařských povinností.

Ve společnosti Všeobecného lékaře se o tyto záležitosti stará školený administrativní tým. Lékaři v našich ordinacích tak mají více času na své pacienty.

VZDĚLÁVÁNÍ, PODPORA ATESTACÍ

Příprava před atestací není jednoduchou záležitostí. Bez pravidelného kontaktu se svým školitelem a dobrým managementem stáží se to neobejde. U Všeobecného lékaře zohledníme Vaši dosavadní praxi a časové možnosti. Stanovíme individuální plán vzdělávání. Každý rok můžete čerpat až 20 tisíc korun na vzdělávací kurzy, akce či kongresy.
Naše ambulance jsou akreditované jak pro základní kmen, tak pro vlastní specializovaný výcvik.
Svůj projev a prezentaci odborného tématu si můžete před samotnou atestační / kmenovou zkouškou trénovat na našich pravidelných firemních setkáních, která se konají 1x za 2 měsíce. Zde budete potkávat nejen kolegy ve stejné fázi vzdělávání, ale i ty, co mají strastiplnou cestu předatestačním vzděláváním za sebou. Všichni Vám jistě rádi poradíme, sdělíme své zkušenosti a zajímavé rady.

TELEMEDICÍNA

V dnešní době relativního nedostatku lékařů je telemedicína stále více diskutované téma.
Naše společnost disponuje prostředky, kterými je možné částečně nahradit fyzický kontakt lékař/pacient. Využíváme toho zejména v místech, kde v ambulanci není možné zajistit přítomnost lékaře každý den. Zapojit se tak mohou lékaři či lékařky z pohodlí svého domova, a to i z druhého konce naší republiky.
Školená sestra umožní lékaři zprostředkovat pomocí přístrojů poslechové vyšetření srdce, plic či břicha. Pomocí kamer umožní vyšetření hrdla, otoskopii. Na vyžádání provede dostupné POCT vyšetření (CRP, INR, D-dimer, glykemii a další), EKG. Klíčovou anamnézu si lékař odebere video rozhovorem přímo od pacienta.
Můžete se zapojit nejen do samotné telemedicíny jako lékař, ale i na tvorbě racionálního konceptu, jak tuto jedinečnou metodu dále rozvíjet. Pracovat na rozvoji silných stránek telemedicíny a maximálně eliminovat její nedostatky.

ROZŠIŘOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Podporujeme profesní rozvoj našich lékařů. Přispíváme nejen finančně, ale v případě nadstandardního zájmu o konkrétní problematiku, se snažíme zajistit i přístrojové vybavení a stanovit časový harmonogram v rámci ordinačních hodin.

Do praxe praktického lékaře se postupně dostává i ultrasonografie. Můžete se tak stát průkopníkem v naší společnosti a podílet se na zavedení této nenahraditelné zobrazovací metody, zejména v oblasti venkovských praxích, kde ji naši pacienti jistě ocení.

V našich ambulancích se tak setkáte s lékaři zajímajícími se o arometarapii, homeopatii, psychosomatiku.