Doporučený postup – pacienti s COVID-19 v DS – 13102020 (2)