Doporučený postup – pacienti s COVID-19 v DS – 09102020