Algoritmus respirací PL – s účinností od 14.9.2020