O nás

VšeobecnýLékař.cz

Hodnoty, kterými se řídíme

Osobní přístup

Všichni naši lékaři si zakládají na osobním
přístupu ke svým pacientům. Vzájemná důvěra
a celostní přístup jsou proto základem, na kterém
stavíme. Vyslechneme vás a doporučíme léčbu,
která vám bude vyhovovat nejlépe.

Lidskost

K pacientům přistupujeme lidsky, s respektem
a jako k sobě rovným, mluvíme srozumitelně
a informujeme o každém našem kroku.

Odpovědnost

Odpovědné chování, pečlivost a kontinuálnost
patří přirozeně k základním pilířům naší společnosti. 

Snažíme se zlepšovat primární péči praktického
lékaře a podporujeme rozvoj oboru praktického
lékařství. Založili jsme bezplatnou poradenskou
linku pro domovy seniorů zaměřenou na nemoc
COVID-19.

Stojíme za vznikem neziskové organizace Sebastian,
která se věnuje animoterapii a poskytuje léčebný
kontakt zvířete a člověka. 

Prostřednictvím našeho Nadačního fondu Gratia
pomáháme rodičům, rodičům samoživitelům
nebo studujícím rodičům, kteří se ocitli v situaci,
kdy potřebují finanční, materiální nebo jinou
odbornou podporu. 

Vzdělání

Neustále se aktivně vzděláváme a zdokonalujeme
se ve svém oboru. Používáme nejmodernější
ověřené postupy západní medicíny v kombinaci
s celostní medicínou. Základem naší práce je důraz
na zlepšení pacientova života. Vždy hledáme
příčinu potíží a neřešíme jen příznaky. Pokud
to situace vyžaduje, máme k dispozici odborné
lékařské konsilium k možným konzultacím.

Organizujeme vlastní odborné konference
a webináře, které přinášejí nejen nové informace,
ale zároveň spojují teoretické znalosti s praxí
všeobecného praktického lékaře napříč spektrem
různých odborností.

Srdečnost

U našich lékařů se vždy setkáte s pochopením
a porozuměním, upřímně se zajímáme o zdraví
všech našich pacientů. Klademe velký důraz na to,
abyste se v našich ordinacích cítili bezpečně,
aby prostory ordinací byly útulné a příjemné.