Hodnoty

VšeobecnýLékař.cz

Hodnoty, kterými se řídíme

Osobní přístup

Všichni naši lékaři si zakládají na osobním přístupu ke svým pacientům. Vzájemná důvěra a celostní přístup jsou proto základem, na kterém stavíme. Vyslechneme vás a doporučíme léčbu, která vám bude vyhovovat nejlépe.

Lidskost

K pacientům přistupujeme lidsky, s respektem a jako k sobě rovným, mluvíme srozumitelně a informujeme o každém našem kroku.

Odpovědnost

Odpovědné chování, pečlivost a kontinuálnost patří přirozeně k základním pilířům naší společnosti.

Snažíme se zlepšovat primární péči praktického lékaře a podporujeme rozvoj oboru praktického lékařství. Založili jsme bezplatnou poradenskou linku pro domovy seniorů zaměřenou na nemoc COVID-19.

Prostřednictvím našeho Nadačního fondu Gratia pomáháme rodičům, rodičům samoživitelům nebo studujícím rodičům, kteří se ocitli v situaci,
kdy potřebují finanční, materiální nebo jinou odbornou podporu.

Vzdělání

Neustále se aktivně vzděláváme a zdokonalujeme se ve svém oboru. Používáme nejmodernější ověřené postupy západní medicíny v kombinaci s celostní medicínou. Základem naší práce je důraz na zlepšení pacientova života. Vždy hledáme příčinu potíží a neřešíme jen příznaky. Pokud to situace vyžaduje, máme k dispozici odborné lékařské konsilium k možným konzultacím.

Organizujeme vlastní odborné konference a webináře, které přinášejí nejen nové informace, ale zároveň spojují teoretické znalosti s praxí všeobecného praktického lékaře napříč spektrem různých odborností.

Srdečnost

U našich lékařů se vždy setkáte s pochopením a porozuměním, upřímně se zajímáme o zdraví všech našich pacientů. Klademe velký důraz na to, abyste se v našich ordinacích cítili bezpečně, aby prostory ordinací byly útulné a příjemné.