O společnosti

VšeobecnýLékař.cz

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ je moderní, dynamická, ryze česká rodinná zdravotnická společnost. Poskytujeme služby ambulantní péče praktického lékaře na území celé České republiky. Naším posláním je poskytovat kvalitní, šetrnou a dlouhodobou zdravotní péči zaměřenou na individuální potřeby pacienta. Aktuálně sdružujeme na 46 ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami a registrujeme nové pacienty všech pojišťoven. Působíme rovněž ve více než 95 domovech sociálních služeb, kde poskytujeme pravidelnou návštěvní zdravotní péči. Zajišťujeme návštěvní službu sestry v terénu. Pro naše registrované pacienty je zdarma, veškeré náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Firmám, podnikům a organizacím zajišťujeme vstupní, preventivní a výstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců.

VšeobecnýLékař.cz

Náš příběh

Společnost VŠEOBECNÝ LÉKAŘ byla založena v roce 2014 manželi prim. MUDr. Olgou Janovskou a Ing. Tomášem Janovským. Koncept společnosti se opírá o základní myšlenku podpory lékařů silným administrativním týmem v duchu přesvědčení, že lékař má léčit, nikoli se zatěžovat administrativou. Postupem času tak na těchto základech vznikla silná a stabilní společnost s pevnými hodnotami, která chová upřímný respekt nejen ke svým pacientům, ale zároveň i ke svým lékařům a dalším zaměstnancům.