Společenská odpovědnost

VšeobecnýLékař.cz

Prostřednictvím našeho Nadačního fondu Gratia pomáháme rodičům, rodičům samoživitelům nebo studujícím rodičům, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují finanční, materiální nebo jinou odbornou podporu.

VšeobecnýLékař.cz

Pravidelně pořádáme odborné lékařské konference akreditované Českou lékařskou komorou.