Spolupráce s DS

Společnost Všeobecný lékař aktuálně poskytuje své služby v 96 Domovech seniorů/DZR/Alzheimer centrech a dalších domovech sociálních služeb po celé České republice.

Domovům nabízíme pravidelnou návštěvní službu lékaře, návštěvní službu zdravotní sestry, možnost vyšetření klientů a pacientů v rámci telemedicíny za pomoci nejmodernějších lékařských přístrojů, služby naší lékárny při dodávkách léků a zdravotnického materiálu nebo zápůjčku lékařského přístrojového vybavení (EKG, CRP, INR).

PŘEHLED DOMOVŮ SENIORŮ, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME

REFERENCE

Domov seniorů Jiřího Wolkera – Most, 24. 10. 2023

Spolupráce se společností Všeobecný lékař, s. r.o. byla smluvně zahájena od 1. 4. 2023.

Od tohoto termínu lze říci, že se lepší dostupnost péče praktickým lékařem pro naše seniory. Do Domova pro seniory Jiřího Wolkera byla přidělena MUDr. Lenka Rokytová. Do zařízení dochází obvykle 2 x týdne dle smlouvy na 6 hodin. Úseková sestra a sestry ve směně jsou vždy včas informovány na termínu návštěvy. Spolupráce s MUDr. Rokytovou je výborná, lékařka je vstřícná, pečlivá. Flexibilně reaguje na nastalou situaci a změnu zdravotního stavu našich uživatelů, ať z domova nebo i z jiného pracoviště.

Ošetřující lékařka aktuálně provádí vstupní lékařské prohlídky u nově přeregistrovaných uživatelů a samozřejmě se věnuje i akutním problémům uživatelů. Současně s ošetřující lékařkou dochází do zařízení sestra ze společnosti Všeobecný lékař, se kterou je též výborná spolupráce. Vykonává úkony doporučené ošetřující lékařkou a máme možnost část jejího času tráveného v zařízení využít k pomoci sestry ve směně.

V současné době je z celkového počtu 65 uživatelů nově přeregistrováno 57 uživatelů včetně nových nástupů.

Komunikace s vedením společnosti Všeobecný lékař nebo s IT oddělením této společnosti je perfektní, pracovníci společnosti se snaží řešit společně nově vznikající situace.

Celkově spolupráce se společností Všeobecný lékař přinesla do služby novinky a zvyklosti, které umožní zkvalitnění péče (např. výpůjčka přístrojů CRP, INR, EKG, úkony, které doposud nemohly být prováděné)

Držme si palce, ať si to sedá lépe a lépe všude.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Lenka Makovcová
vedoucí zařízení DS Jiřího Wolkera, Most