Studentské workshopy

PRŮVODCE PRAKTICKÝM LÉKAŘSTVÍM

Společnost Všeobecný lékař přichystala pro studenty 4. – 6. ročníků lékařských fakult sérii workshopů, vedenou zkušeným lékařem MUDr. Jiřím Kornouškem. Jejich program nabídne přehledné informace nejen o samotném oboru, ale zejména pak základní orientaci v postgraduálním vzdělávání. Dozvíte se například, jaké kroky je potřeba uskutečnit po absolvování lékařské fakulty pro získání specializované způsobilosti, tzv. atestace, ale nejen to. Cílem bude přiblížit praxi praktického lékaře v 21. století, jeho klíčové postavení ve zdravotním systému a zejména v systému primární péče. Dovolíme si nahlédnout do nedaleké budoucnosti, do možných kompetencí praktického lékaře (a jeho sestry v ordinaci) v době, kdy specializovaných lékařů ubývá a populace stárne.

VSTUPNÉ ZDARMA

Max. počet účastníků na workshopu: 88 (nutná předchozí registrace)
Pro účast na workshopech se, prosím, registrujte níže přes proklik na registrační formulář u daného workshopu.

Jiří Kornoušek

MUDR. JIŘÍ KORNOUŠEK

Vystudoval 1. LF UK v Praze, v letech 2016 a 2017 působil na oddělení chirurgie v Nemocnici Hořovice a. s., později na interním oddělením tamtéž. V rámci svých studií asistoval na sálech II. kliniky kardiovaskulární chirurgie, Fakultní nemocnice Motol a ÚVN v Praze. Vedoucí lékař ve společnosti Všeobecný lékař od roku 2021.

ÚVOD DO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ A STRUČNÁ HISTORIE OBORU

Začněte svou cestu k lékařskému povolání a lékařské praxi s hlubším pochopením základů primární praktické péče. Zjistíte, co je třeba udělat, abyste se stali praktickým lékařem, a prozkoumáte historii a vývoj této důležité lékařské disciplíny.

 

Jak se stát praktickým lékařem

Přihlášení do oboru a předatestační vzdělávání 

Role školitele, rezidenční místa, kmenová zkouška, atestace 

Rady, tipy, příběhy z praxe 

 

Termín: 28. 11. 2023

Čas: 17:00 – 19:00

Místo konání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Pelouchova posluchárna

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 21. STOLETÍ

Podíváte se na budoucnost praktického lékařství a dozvíte se, jaký vývoj a trendy ovlivňují tuto důležitou lékařskou disciplínu. Získáte vhled do přístrojového vybavení ordinace a pochopíte systém financování oboru.

 

Jaká je role praktického lékaře v moderním zdravotním systému

Up to Date je základ

Systém financování oboru

Telemedicína

Seznámení s přístrojovým vybavením a praktická ukázka

 

Termín: 21. 2. 2024

Čas: 17:00 – 19:00

Místo konání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Pelouchova posluchárna

QUO VADIS

Poznejte, jaké výhody má vesnická, a naopak městská praxe. Je lepší pracovat jako zaměstnanec, nebo mít vlastní praxi? Návštěva pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí k této profesi neodmyslitelně patří. Jak to ale pojmout v moderní ambulanci 21. století? A je opravdu v oboru VPL více administrativy, než v jiných oborech?

 

Rozdíl mezi vesnickou a městskou praxí

Návštěvní služba lékaře a sestry v terénu

Má praktický lékař opravdu tolik administrativy?

Pracovat ve vlastní praxi nebo v „řetězci“?

Praktické lékařství jako nejpestřejší obor medicíny

 

Termín: 20. 3. 2024

Čas: 17:00 – 19:00

Místo konání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Pelouchova posluchárna