Pomocná ruka Ukrajině

Společnost VŠEOBECNÝ LÉKAŘ a NADAČNÍ FOND GRATIA se důrazně vymezili proti agresi a bezpráví v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Jako reakci na tuto závažnou situaci jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku ukrajinským válečným uprchlíkům.

Naše pomoc bude dlouhodobá a kontinuální.

Přispějte a pomozte, váš finanční dar pomůže ukrajinským rodičům a jejich dětem a usnadní jim složitou životní situaci. Libovolnou částku můžete převést na účet Nadačního fondu Gratia 122101221/0600 pod variabilním symbolem 383838.

Snažíme se přispět konkrétní pomocí konkrétním lidem, a to jak ze strany společnosti, tak ze strany dobrovolníků jednotlivců, našich zaměstnanců.

Přechodné ubytování

Nachystali jsme přechodné bydlení pro rodiny, které dorazily do Prahy a neměly v Čechách žádný kontakt ani ubytování. Ve dvou bytech v Praze si mohou po strastiplné cestě odpočinout a nabrat síly. Dále se pak o ukrajinské rodiny postaráme v regionech. Vzhledem ke strategické poloze plánujeme tyto byty využívat jako krátkodobé ubytovací kapacity.

Komplexní péče o ukrajinské rodiny

Jsme připraveni řešit vše od ubytování po hledání zaměstnání pro uprchlíky. Naším cílem je integrovat ukrajinské občany do plnohodnotného života tak, aby měli pocit jistoty a abychom jim zaručili a zajistili dlouhodobou a navazující podporu.

Lékařská a materiální pomoc

Organizujeme transporty léků na Ukrajinu a pořádáme materiální sbírky.

Doprava do ČR

Ve spolupráci s mnoha dobrovolníky organizujeme svoz uprchlíků k nám do ČR.

PŘÍBĚH UKRAJINSKÉ RODINY

Přinášíme Vám příběh jedné z ukrajinských rodin, kterým ve spolupráci s Nadačním fondem Gratia pomáháme.

Hanna je statečná žena, která se se svou rodinou přizpůsobuje novému prostředí. Musí se vyrovnávat s tím, že se pravděpodobně nemají kam vrátit, řeší, jak to s nimi bude dál, co všechno je ještě čeká…

Pomohli jsme jim vyřídit úřední záležitosti, sehnali dlouhodobé ubytování, práci a školy pro děti a budeme tu pro ně tak dlouho, jak budou potřebovat.