ÚVOD DO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ A STRUČNÁ HISTORIE OBORU

ÚVOD DO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ A STRUČNÁ HISTORIE OBORU

 

Jak se stát praktickým lékařem

Přihlášení do oboru a předatestační vzdělávání 

Role školitele, rezidenční místa, kmenová zkouška, atestace 

Rady, tipy, příběhy z praxe 

 

Termín: 28. 11. 2023

Čas: 17:00 – 19:00

Místo konání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Pelouchova posluchárna

Kapacita 54