Workshopy

Poruchy růstu a puberty v ordinaci PLDD interní

Poruchy růstu a puberty v ordinaci PLDD veřejný

Možnosti práce s úzkostí a sebepoškozováním v ambulanci pediatra interní

Možnosti práce s úzkostí a sebepoškozováním v ambulanci pediatra veřejný

Naši lékaři v sociálních zařízeních interní

Telemedicína interní

Jak zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu a klientů za stále se zvyšující agresivity pacientů a jejich doprovodu interní

Jak zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu a klientů za stále se zvyšující agresivity pacientů a jejich doprovodu veřejný

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) interní (3)

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) veřejný (3)

Šití ran interní

Šití ran veřejný

Jak zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu a klientů za stále se zvyšující agresivity pacientů a jejich doprovodu interní

Jak zvýšit bezpečnost zdravotnického personálu a klientů za stále se zvyšující agresivity pacientů a jejich doprovodu veřejný

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) interní

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) veřejný

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) interní (2)

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) veřejný (2)

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) interní (4)

Školení Kardiopulmonální resuscitace (KPR) veřejný (4)

Centrum Anabell – dobrá praxe multidisciplinárního přístupu v péči o klienty s poruchou příjmu potravy interní

Centrum Anabell – dobrá praxe multidisciplinárního přístupu v péči o klienty s poruchou příjmu potravy veřejný 

Telemedicína (2)

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ – péče o matku a novorozence interní

LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ – péče o matku a novorozence veřejný