Pracovně-lékařská péče (tzv. závodní péče)

Všichni zaměstnavatelé jsou od roku 2013 povinni řídit se novelou právní úpravy zákona o specifických zdravotních službách č. 373 2011sb., tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb, a to i v případě, že mají jen jediného zaměstnance.

Dále mají povinnost provést kategorizaci všech prací, které jsou vykonávány v jejich podniku. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví si kategorii 1 stanovují sami a dávají to na vědomí hygieně. O kategoriích 2, 3 a 4 rozhoduje příslušná Krajská hygienická stanice. V kategorii 1 jsou zaměstnanci provádějící běžnou práci při denní směně (např. kancelářské práce aj.), v kategorii 2 pak zaměstnanci pracující na noční směně, atp.

Všichni zaměstnavatelé by měli mít uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb se specialistou v oboru pracovního lékařství nebo praktickým lékařem, který je znalý problematiky pracovního lékařství.

Pokud zaměstnavatel nedodrží postup podle zákona o specifických zdravotních službách, hrozí mu vysoké pokuty.

Kromě provádění vstupních prohlídek jsou zaměstnavatelé povinni nechat provádět i prohlídky periodické, mimořádné, výstupní a následné, stejně jako dohled na pracovišti a provádět o tom zápis.

Náš smluvní závodní lékař / poskytovatel pracovně-lékařských služeb:

  • je znalý pracovně právní problematiky, eliminuje riziko pokut, které Vám mohou plynout ze špatných dohlídek, špatně vyplněných formulářů apod.
  • má důkladnou znalost konkrétního pracovního prostředí, podmínek a rizik práce, což je velmi důležité při posuzování zdravotní způsobilosti Vašich zaměstnanců k práci.
  • může provádět preventivní prohlídky přímo u Vás na pracovišti.
  • je schopen hlídat lhůty preventivních prohlídek, dohlídek pracoviště aj.
  • Vám zajistí školení první pomoci, zkontroluje lékárničku, poradí….

 

Rádi bychom Vám tímto nabídli naše pracovně-lékařské služby včetně poradenství.

Naše zdravotní sestra, Pavlína Pekárková, Vám ochotně poskytne veškeré bližší informace i po telefonu. Pokud máte zájem o bližší informace či přímo o objednání pracovně-lékařské služby, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt
Pavlína Pekárková
tel.:+420608881406
koordinator.zavodnipece@vseobecnylekar.cz

0
Connecting
Čekejte prosím...
Poslat zprávu

Omlouváme se, ale jsme teď offline. Můžete nám zanechat zprávu.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Přihlásit

Napište nám online a vyřešíme spolu váš problém.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Jsme online!
Zpětná vazba

Zpětná vazba je pro nás důležitá, dejte nám vědět.

Jak hodnotíte průběh chatu?