Závodní péče

Pracovně-lékařská péče (tzv. závodní péče)

Pracovnělékařské služby (dříve závodní péče) jsou zdravotní služby, které zajišťuje zaměstnavatel svým zaměstnancům prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení. Tato povinnost je zákonná a v případě nezajištění pracovnělékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

 

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni řídit se novelou právní úpravy zákona o specifických zdravotních službách č. 373 2011 Sb., kde v části  týkající se pracovně lékařské problematiky bylo mj. stanoveno, že zaměstnavatelé musí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařských služeb, a to i v případě, že mají jen jediného zaměstnance. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez ohledu na velikost organizace, počet zaměstnanců, obor činnosti či kategorii práce. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku. Volba zařízení poskytující pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře

 

Náš smluvní závodní lékař / poskytovatel pracovně-lékařských služeb:

  • je znalý pracovně právní problematiky, eliminuje riziko pokut, které Vám mohou plynout ze špatných dohlídek, špatně vyplněných formulářů apod.
  • má důkladnou znalost konkrétního pracovního prostředí, podmínek a rizik práce, což je velmi důležité při posuzování zdravotní způsobilosti Vašich zaměstnanců k práci.
  • může provádět preventivní prohlídky přímo u Vás na pracovišti.
  • je schopen hlídat lhůty preventivních prohlídek, dohlídek pracoviště aj.
  • Vám zajistí školení první pomoci, zkontroluje lékárničku, poradí….

 

Kontakt:

Nikola Pekárková: koordinator2.zavodnipece@vseobecnylekar.cz

Jan Zamrazil: jan.zamrazil@vseobecnylekar.cz