S ohledem na pandemickou situaci v České republice je Vám k dispozici naše bezplatná poradenská linka pro domovy seniorů, domovy sociálních služeb a domovy se zvláštním režimem:
Poradenská linka pro domovy seniorů – ZDE 

Pro lepší orientaci v pravidlech a nařízeních v souvislosti s pandemií COVID-19 nabízíme náš pravidelně aktualizovaný doporučený postup pro poskytovatele DS:
Doporučený postup pro poskytovatele DS – ZDE

 

Všeobecný lékař s.r.o. nabízí služby praktického lékaře specializované na kvalitní geriatrickou i paliativní péči.

Dobře fungující zařízení sociálních služeb se pro většinu klientů stává skutečným domovem a zdravotnický, sociální a ošetřovatelský personál jejich druhou rodinou. Zůstat do posledních dnů svého života doma mezi svými blízkými bývá nejčastějším přáním seniorů a naši lékaři se snaží, aby se klientům sociálních zařízení dostalo kvalitního a zároveň šetrného ošetření přímo v domově. Všeobecný lékař se tak mnohdy stává dobrým a chápajícím průvodcem i v posledních dnech člověka.

Všeobecný lékař poskytuje kvalitní zdravotní péči v souladu se zákonem č.372/2011 Sb. v platném znění, zahrnující:

 • prevence a vyhodnocování zdravotního stavu
 • monitorování a kontrola chronicky nemocných udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu
 • prodloužení a udržení života a zmírnění utrpení
 • posuzování zdravotního stavu
 • provádění vyšetření a preventivních prohlídek
 • předepisování léků
 • doporučení týkající se životního stylu
 • provádění povinných i volitelných očkování
 • monitorování a kontrola chronicky nemocných
 • realizace léčby a rehabilitace
 • delegace pacienta k odbornému lékaři
 • konzultace s pacientem a jeho rodinou
 • vedení zdravotnické dokumentace

Tato práce lékaře vyplývající ze zákona č.372/2011 Sb je samozřejmostí a není předmětem Smlouvy o poskytování nadstandardní lékařské péče, neboť je ze zákona zdarma. Kvalitu této péče pečlivě kontroluje prim. MUDr. Olga Janovská s týmem specialistů a konziliářů.

Všeobecný lékař se specializuje na tzv. nadstandardní péči o klienty domovů pro seniory, která je prozatím v České republice ojedinělá:

 • návštěva lékaře v sociálním prostředí pacienta bez indikace pojišťovny
 • odborná farmakogeriatrická revize medikace, s cílem optimalizovat (a často i snížit) počet užívaných léků
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti ošetřovatelské péče
 • edukace a vzdělávání ošetřovatelského a  zdravotnického personálu
 • konzultace po telefonu i mimo ordinační hodiny
 • dispenzarizační a edukační činnost zaměřená na pacienta a  jeho rodinu
 • zapůjčení materiálu a zdravotnické techniky (EKG, CRP, INR, TK-holter, saturační čidla) nad rámec péče poskytované v souladu se zákonem č.372/2011 Sb.
 • konziliární činnost kardiologa, internisty, diabetologa, algeziologa, endokrinologa a specialisty na paliativní medicínu
 • edukační návštěva našich specializovaných sester s možností proškolení oštřovatelského týmu DS v oblasti paliativní ošetřovatelské péče, hojení ran či intenzivní péče o  pacienta
 • dispenzarizace diabetiků II.typu na perorální terapii v rozsahu odpovídajícím diabetologické ambulanci (provádíme komplexní preventivní prohlídky, odběry krve, sledování stavu, zajištění životosprávy, konzultace s atestovaným diabetologem)
 • dostatečné předepisování poukazů na zdravotní transport pro pacienty, a to jak na vyšetření u specialisty, tak v případě potřeby i zpět.

Všeobecný lékař spolupracuje s celou řadou domovů seniorů a je si vědom, jak velkou roli pro klienty sociálních zařízení hraje spolupráce lekaře s ošetřovatelským týmem. Prim. MUDr. Olga Janovská se svými kolegy vypracovala systém, jak vyhovět potřebám sociálních zařízení, klientům i rodinám:

 • řádně a dostatečném množství indikuje ošetřovatelsko rehabilitační péči – lékaři jsou za tímto účelem proškoleni v metodice všech zdravotních pojišťoven a precizně vedou potřebnou dokumentaci
 • indikuje inkontinenční pomůcky na základě skutečné potřeby pacienta, tedy často i v maximální možné výši,kterou stanovuje pojišťovna
 • vypracovává posudky OSSZ bez zbytečného odkladu. Tyto posudky vyplňuje společně s celým ošetřovatelským a  sociálním týmem domova seniorů tak, aby byl co nejpřesněji zohledněn skutečný stav a stupeň závislosti pacienta.

Ošetřovatelský personál sociálních zařízení má vždy zdarma možnost telefonických konzultacích v ordinačních dobách ordinacích všeobecného praktického lékaře (v libovolný pracovní den vždy od 8 – 18 hodin)

Všeobecný lékař s.r.o. nespolupracuje s žádnou konkrétní lékárnou ani dodavatelem inkontinenčních pomůcek. Výběr Vašich dodavatelů tedy i nadále plně zůstává na Vás. Našim společným zájmem je pouze volba kvalitního produktu, který klientům zpříjemní pobyt ve Vašem zařízení. V případě potřeby je však Všeobecný lékař s.r.o. schopen doporučit kvalitní laboratoř stejně jako osvědčenou lékárnu.

0
Connecting
Čekejte prosím...
Poslat zprávu

Omlouváme se, ale jsme teď offline. Můžete nám zanechat zprávu.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Přihlásit

Napište nám online a vyřešíme spolu váš problém.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Jsme online!
Zpětná vazba

Zpětná vazba je pro nás důležitá, dejte nám vědět.

Jak hodnotíte průběh chatu?