Zdravotní péče o seniory

Uvědomujeme si, jak důležitý je pro seniory osobní přístup a citlivá péče známého lékaře. Proto poskytujeme pravidelné návštěvy konkrétního lékaře přímo ve Vašem domově nebo indikujeme potřebné návštěvy specialistů našeho týmu. 

Abychom pacientům zajistili komplexní zdravotní péči, používáme nejen moderní diagnostiku, ale hlavně lidský přístup, který si klienti domovů seniorů vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu právem zaslouží. Zajišťujeme odpovídající zdravotní péči, a to nejen urgentním pacientům, ale věnujeme se také geriatrické prevenci a paliativní péči.

Zaručujeme vám lidský, respektující a individuální ke každému pacientovi. Domovy seniorů se pro většinu klientů stávají skutečným domovem a zdravotnický, sociální a ošetřovatelský personál jejich druhou rodinou. S touto skutečností se plně ztotožňují i naši lékaři, kteří se tak pro seniory stávají chápajícím pomocníkem v péči o jejich zdraví. Je pro nás důležité, aby se klientům sociálních zařízení dostalo kvalitního a zároveň šetrného ošetření přímo v prostředí, na které jsou zvyklí.